W dniach 3-10 sierpnia 2023 roku Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Andrea Del Verrocchio we Florencji, we Włoszech.

Zespół zaprezentował się podczas siedmiu koncertów. Trzy koncerty odbyły się w ramach przesłuchań konkursowych IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Andrea del Verrocchio”, a cztery – jako koncerty towarzyszące.

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury: Vytautas Miškinis (Litwa), Theodora Pavlovitch (Bułgaria) oraz Leonardo Sagliocca (Włochy).

Udział w dwóch kategoriach konkursowych – dorosłych chórów mieszanych oraz muzyki sakralnej – zakończył się dla bydgoskiego Chóru ogromnym sukcesem. Zespół uzyskał Grand Prix, ponadto we wspomnianych kategoriach zespół znalazł się na podium, zdobywając w każdej z nich I Nagrodę (Złote Pasmo). Chór Kameralny uzyskał również szereg nagród specjalnych:

– nagrodę za najlepszą interpretację współczesnego utworu chóralnego za kompozycję Marka Jasińskiego „Psalm 100”,
– nagrodę dla najlepszego dyrygenta (Magdalena Filipska),
– nagrodę dla najlepszej solistki (Martyna Grzella).

__
Projekt współfinansowany ze środków Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sponsorzy:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy oraz Nationale Nederlanden

   

Organizator: